17 Mart 2016 Perşembe

Kıyamet Nedir, Kıyamet Nasıl Kopacak Ne Zaman Kopacak

Kıyamet (Arapçada kıyam “ölümden sonra dirilip ayağa kalkma”), İslamda, Allah’tan başka her şeyin yok olup (imha) ardından yeniden dirildiği (ihya) ahiret yaşamının başlangıcı demektir. İslamın altı iman koşulundan biri olan ahiret inancının ayrılmaz parça­sıdır. Kuran’da kıyamet günü (yevmül kıyame) için es-saat, el-vakıa (kesin olay), et-tammeti’l-kübra (büyük felaket), el-hakka (gerçek olan), el-gaşiye (şiddetiyle halkı ansızın kuşatan) ve el-karia (çarpacak bela) gibi başka adlar da kullanılır.
Kıyametin imha aşamasında İsrafil’in sura ilk üfleyişiyle (nefha-i ula) evrenin düzeni bozula­rak altüst olacak, şimdiki yapısı ve bütün canlılar yok olacaktır. İhya aşamasında sura ikinci kez üflenecek (nefha-i saniye), ölen­ler yeniden dirilerek ayağa kalkacak ve mahşere yönelecektir. Dünyadaki yaşamı­nın sona ermesi bakımından insanın ölümü de bazen kıyamet sözcüğüyle adlandırılır. Ama bunu kıyametin ilk anlamı olan büyük kıyametten (kıyamet-i kübra) ayırt etmek için küçük kıyamet (kıyamet-i sugra) terimi kullanılır.
Kıyamet Nasıl Kopacak ( Kıyamet Alametleri )
Kuran’daki betimlemelere göre kıyamet gününde büyük sarsıntılar olacak, anneler kucaklarındaki çocuklarını unutacak, hami­le kadınlar bebeklerini düşürecek, insanlar dehşetten sarhoş gibi olacaktır (Hac 1-2). Gök erimiş maden gibi, dağlar atılmış yün gibi olacak, kimse dostunu arayıp sorama­yacaktır (Mearic 8-10). Gök yarılacak, yıldızlar dağılıp dökülecek, denizler fışkıra­cak, kabirler altüst edilecektir (İnfitar 1-4). Gözler dehşetten kamaşacak, Ay tutulacak, Güneş ve Ay kararacaktır (Kıyamet 7-9). Bir hadise göre kıyamet yalnızca kötü insanlar ve kâfirler üzerine kopacak, mü­minler bu dehşeti yaşamayacaktır; kıyamet kopmadan önce müminlerin ruhları alına­rak onların ahirete göçmesi sağlanacaktır.
Kuran’da, kıyametin ne zaman kopacağını yalnızca Tanrı’nın bildiği vurgulanır. Ne Hz. Muhammed’in, ne ona vahiy getiren Cebrail’in, ne de sura üfleyecek olan İsra­fil’in kıyamet günüyle ilgili bilgisi vardır. Bununla birlikte İslam bilginleri hadisler­den yola çıkarak bazı belirtilerden (kıyamet alametleri, eşrat-ı saat) söz etmişlerdir. Bunlar büyük ve küçük belirtiler olmak üzere iki grupta toplanır. Kıyametin küçük belirtileri şunlardır: Hz. Muhammed’le bir­likte peygamberliğin sona ermesi, bilginin yok olup bilgisizliğin çoğalması, açıkça içki içilmesi ve zina edilmesi, kadın sayısının erkeklerden çok olması, yüksek yapıların yapılması, ehliyetsiz insanların söz sahibi olması, öldürme olaylarının artması, aynı ülküyü paylaşan iki Müslüman ordunun birbiriyle savaşması, peygamberlik iddia eden Deccal’ın ortaya çıkması, insanların olağanüstü zenginleşmesi ve zekât verilecek yoksulun kalmaması.
Bir hadise göre kıyametin on büyük belir­tisi vardır ve bunlar görülmedikçe dünyanın sonu gelmeyecektir. Bu on belirti duman (ya da ateş), Deccal, Dabbetü’l-Arz adı verilen hayvanın ortaya çıkması. Güneş’in batıdan doğması, Yecüc ve Mecüc, Hz. İsa’nın ikinci kez yeryüzüne inişi, doğuda, batıda ve Arap Yarımadasında yer çöküntü­leri ve Yemen’de ortaya çıkacak büyük ateştir. Bütün yeryüzünü kaplayacak olan duman müminleri nezleye tutulmuş gibi, kâfirleri ise sarhoş gibi yapacaktır. Deccal, Tanrı olduğunu öne sürecek, keramet ben­zeri olağanüstü olaylar gerçekleştirecek ve sonunda Hz. İsa tarafından öldürülecektir. Dabbetü’l-Arz, bir tür canlı olarak ortaya çıkacak ve insanlann mümin ya da kâfir olduklarım söyleyecektir. Güneş batıdan doğunca bütün insanlar Tanrı’ya iman ede­cek, ama bu imanları kendilerine bir yarar sağlamayacaktır. Yecüc ve Mecüc yeryüzü­ne dağılarak bozgunculuk edecek iki kabile­dir. Hz. İsa yeryüzüne inerek insanlar arasında adaletle hükmedecek, İslam yasa­larını yürürlüğe koyacak ve Deccal’ı öldüre­cektir. Yemen’de ortaya çıkacak ateş, bü­tün İnsanları önüne katarak mahşere doğru sürecektir.

Genel yok oluştan sonra Tanrı’nın buyru­ğuyla sura ikinci kez üflenecek ve bütün insanlar dirilerek mahşerde toplanacaktır. Böylece ahiret yaşamı başlayacak, insanla­rın dünyadaki yaşama sınavı değerlendirile­cektir. Kıyamet nasıl ve zaman kopacak konusunda bilgiler ve zaman kopacak konusunda bilgiler verdik.

www.bilinmeyengercekleriogren.glogspot.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme