9 Mart 2016 Çarşamba

BİLİM TARİHİ

Bilim tarihi hem doğa bilimlerini hem sosyal bilimleri içeren bilimsel gelişmenin ve bilimsel bilgi birikimi üzerine yapılan çalışmalardır. (Sanat ve beşeri bilimler tarihi ilim tarihi olarak adlandırılır.) 18. yüzyıldan 20. yüzyılın sonlarına doğru, bilim tarihi, özellikle fiziksel ve biyolojik bilimler, yanlış fikirlerin yerini doğru kuramların aldığı bir ilerleme içindeydi.[1] Thomas Kuhn’ın yorumları gibi daha yeni tarihsel yorumlar bilim tarihini daha incelikli terimlerle, bilim tarihi dışında olan düşünsel, kültürel, ekonomik ve politik konuları içeren kavramsal sistemler ve rakip önlemler gibi konular daha geniş bir kalıp içinde bilim tarihini betimledi.[2]
Bilim gözlemlerin, açıklamaların ve gerçek dünyadaki olguları vurgulayan bilim insanları tarafından oluşturulan dünya hakkındaki deneysel, kuramsal ve uygulanabilir bilgiler ile oluşturulan bir yapıdır. Bunun tersine bilim tarih yazımı hem toplumsal tarihten hem düşünsel tarihten sıklıkla yararlanır. Fakat 19. yüzyılda William Whewell tarafından üretilen İngilizce “scientist” (bilim insanı) kelimesi göreceli daha yenidir. Bundan önce doğa ile uğraşan insanlar kendilerini doğa filozofları olarak tanımlarlardı.
Doğal dünyanın deneysel araştırmaları Antik Yunan’dan (Örneğin Tales, Aristotales ve diğerleri) itibaren ve bilimsel yöntemler Orta Çağ’dan (örneğin, İbn-i Heysem ve Roger Bacon) itibaren tanımlanmış olsa bile modern bilimin ortaya çıkışı 16. ve 17. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan bilimsel devrimin erken dönemlerine uzanır.[3] Geleneksel olarak bilim tarihçileri bilimi bu soruları da kapsayacak yeterlilikte bilim kavramını tanımladılar.[4

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme