12 Nisan 2016 Salı

HALIFELER LİSTESİ

Halifeler listesi, İslam peygamberiMuhammed'in ölümünden sonraMüslümanların dini liderliğini yapmış kişilerin listesidir. Dört Halife dönemi, Emevîler Dönemi, Abbasiler Dönemi, Fatımî Dönemi, Memluk dönemi, Osmanlı Dönemi ve son olarak 1924'de halifeliğin kaldırılmasından önce Türkiye Cumhuriyetinden bir halife aşağıdaki tablolarda bulunmaktadır.

Dört Halife veya Hulefa-i Raşidin DönemiDeğiştir

Muhammed'in vefatından hemen sonra seçimle göreve gelmiş Dört Halifedir:
SıralamaHalifeDönemi
1.Ebu Bekir632 - 634
2.Ömer bin Hattab634 - 644
3.Osman bin Affan644 - 656
4.Ali bin Talib656 - 661
661 yılında Ali'nin öldürülmesinin ardından kısa bir süre oğlu Hasan bin Ali halifelik mücadelesine dahil olmuş fakat İslam dünyasındaki fitneyi önlemek için Emevi ailesi ile olan hilafet mücadelesinden çekilmiştir.

Emevîler DönemiDeğiştir

Emevîler dönemindeki halifelerdir. Bu dönemde halifelik ilk defa bir hanedanlığın kontrolüne girmiştir.
SıralamaHalifeDönemiSıralamaHalifeDönemi
1.Muaviye661 - 6808.Ömer bin Abdülaziz717 - 720
2.Yezid680 - 6839.II. Yezid720 - 724
3.II. Muaviye683 - 68410.Hişam bin Abdülmelik724 - 743
4.Mervan684 - 68511.II. Velid743 - 744
5.Abdülmelik685 - 70512.III. Yezid744
6.Velid705 - 71513.İbrahim bin Velid744
7.Süleyman bin Abdülmelik715 - 71714.II. Mervan744 - 750

Abbâsîler DönemiDeğiştir

Abbâsîler dönemindeki halifelerdir:
SıralamaHalifeDönemiSıralamaHalifeDönemi
1.Seffah750 - 75420.Râdî934 - 940
2.Mansur 754 - 77521.Muttaki940 - 944
3.Mehdi 775 - 78522.Mustekfi944 - 946
4.Hadi785 - 78623.Mutî946 - 974
5.Harun Reşid786 - 80924.Tâi974 - 991
6.Emin809 - 81325.Kadir 991 - 1031
7.Memun813 - 83326.Kaim 1031 - 1075
8.Mutasım833 - 84227.Muktadî1075 - 1094
9.Vasık842 - 84728.Mustazhir1094 - 1118
10.Mütevekkil 847 - 86129.Mustarşid1118 - 1135
11.Muntasır861 - 86230.Raşid 1135 - 1136
12.Mustain862 - 86631.Muktafî 1136 - 1160
13.Mutaz866 - 86932.Mûstencid1160 - 1170
14.Muhtedi869 - 87033.Mustezi 1170 - 1180
15.Mutemid 870 - 89234.Nâsır1180 - 1225
16.Mutezid892 - 90235.Zâhir 1225 - 1226
17.Mûktefî902 - 90836.Mustansır1226 - 1242
18.Muktedir908 - 93237.Mustasım1242 - 1258
19.Kahir932 - 93438

Fâtımî HalifeleriDeğiştir

Kahire'de hüküm sürmüş olan Şiî-Fâtımîhalifeler. Sünniler tarafından halife olarak kabul edilmezler.
SıralamaHalifeDönemiSıralamaHalifeDönemi
1.Mehdi910-9348.Müstensir1036-1094
2.Kaim934-9469.Musta'li 1094-1101
3.Mansur946-95310.Âmir1101-1130
4.Mu'izz953-97511.Hâfız1130-1149
5.Aziz 975-99612.Zafir 1149-1154
6.Hakim996-102113.Faiz1154-1160
7.Zahir1021-103614.Âzıd

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme